HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลหางดง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศแผนงานบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 266 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน บ้านกำแพงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 174 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2 ต.หางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 326 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานต่อเติมซุ้มทางเข้าห้องประชุมไทยเข้าแข็งเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 316 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเทศบาลตำบลหางดง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกำแพงงาม ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 579 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำไทยเข้มแข็งเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 540 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 577 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 616 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดงเป็นห้องประชุมและห้องบริการประชาชน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 667 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Over-Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม ถ 94-001 หมู่ที่ 2,3,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 556 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 635 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันลำเหมืองจอมทอง และดาดคอนกรีตลำเหมืองจอมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 567 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 3 บ้านกำแพงงาม จาก บ้านเลขที่ 317 ไปถึงลำเหมืองสาธารณะบ้านกำแพงงาม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 476 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 521 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น