HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลหางดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2566

เปิดอ่าน 178 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ

การเผยแพร่ร่างประกาศ,ร่างเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 126 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการค่าหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 134 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.94-002 ถนนสายหลังที่ว่าการอำเภอหางดงเชื่อมป่าแป๋ ม.3 บ้านกำแพงงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.94-006 ถนนสายเทศบาลตำบลหางดง ม.2 บ้านล้อง-สันฟ้างาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.67 ถึง มี.ค.67 )

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 166 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดงเป็นอาคารบริหารงานช่างฯ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 229 ครั้ง

ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 2 คูหา ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 191 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดงเป็นอาคารบริการงานช่างเทศบาลตำบลหางดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 194 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 2 คูหา หมู่ที่ 2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 223 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.66 ถึง ธ.ค.66 )

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 216 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.66 ถึง ก.ย.66 )

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 275 ครั้ง

ความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 273 ครั้ง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 305 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.66 ถึง มิ.ย.66 )

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 215 ครั้ง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อาหารเสริมนม)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 201 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.66 ถึง มี.ค.66)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 180 ครั้ง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 199 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2566 , เปิดอ่าน 178 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 149 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.65 ถึง ธ.ค. 65)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 187 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 134 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

ประกาศแผนงานบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 150 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 359 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน บ้านกำแพงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 302 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2 ต.หางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 451 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานต่อเติมซุ้มทางเข้าห้องประชุมไทยเข้าแข็งเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 462 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเทศบาลตำบลหางดง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกำแพงงาม ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 688 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำไทยเข้มแข็งเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 654 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 679 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 736 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารจอดรถเทศบาลตำบลหางดงเป็นห้องประชุมและห้องบริการประชาชน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 772 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Over-Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม ถ 94-001 หมู่ที่ 2,3,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 648 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 751 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันลำเหมืองจอมทอง และดาดคอนกรีตลำเหมืองจอมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 678 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 3 บ้านกำแพงงาม จาก บ้านเลขที่ 317 ไปถึงลำเหมืองสาธารณะบ้านกำแพงงาม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 578 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 641 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น