HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เทศบาลตำบลหางดง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในเทศบัญญัติ) - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น