HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เทศบาลตำบลหางดง

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม2567 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น