HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

แจ้งเรื่อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลหางดง

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
งดการแพร่เชื้อโรคโควิค-19 รายละเอียด 01 มี.ค. 2563 รอตรวจสอบ
ช่วยป้องกันและระงับการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า(โควิค-19) รายละเอียด 03 มี.ค. 2563 รอตรวจสอบ
กิ่งไม้จากต้นไม้ข้างบ้านล้ำมาในพื้นที่บ้าน รายละเอียด 21 พ.ค. 2563 รอตรวจสอบ
ปัญหาน้ำประปาเยอะมากครับ อยากให้ตรวจสอบ เร่งรัด แก้ปัญา รายละเอียด 06 ก.ค. 2563 รอตรวจสอบ