HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน

ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 15:44:56

เปิดอ่าน 262 ครั้ง

25-27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหางดงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน โดยนายกเทศมนตรีตำบลหางดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลหางดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำองค์กชุมชน มีพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่โปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายและประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำชุมชนและเทศบาลตำบลหางดง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น