HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เทศบาลตำบลหางดง

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร องค์กรคุณธรรม ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ให้แก่เทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 14:18:22

เปิดอ่าน 265 ครั้ง

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร องค์กรคุณธรรม ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ให้แก่เทศบาลตำบลหางดง