HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีเปิดอาคารสำนักทะเบียนและบัตรเทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2567 16:28:25

เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลหางดงจะจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง (แห่งใหม่) ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2567 นี้ สำหรับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง (แห่งใหม่) นั้น เทศบาลตำบลหางดง ได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกและรองรับปริมาณของประชาชนผู้มาขอรับบริการในด้านทะเบียนราษฎร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
สำหรับสำนักงานทะเบียนแห่งใหม่แห่งนี้ เทศบาลตำบลหางดง ได้เล็งเห็นว่าจะสามารถขับเคลื่อนภารกิจการให้บริการต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาล ที่ว่า “สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ"

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น