HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

เชิญร่วมแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้สวนเสีย ITA 2024

ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2567 12:37:37

เปิดอ่าน 49 ครั้ง

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ เทศบาลตำบลหางดง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT : External Integrity and Transparency Assessment: แบบวัด EIT) ITA 2024 ผ่านทาง URL หรือ QR Code 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น