HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

ต้อนรับพนักงานโอนย้าย (นิติกรชำนาญการฯ)

ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 14:22:44

เปิดอ่าน 59 ครั้ง

15 พ.ค.2566 เทศบาลตำบลหางดง นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลหางดง (ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลหางดง ให้การต้อนรับคณะของเทศบาลตำบลดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ในโอกาสเดินทางมาส่งพนักงานโอนย้าย ราย นางสาวจิดาภา ศิริเขตต์บุญ ตำแหน่งนิติการระดับชำนาญการ มาสังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลหางดง ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)เทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น