HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

ประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลตำบลหางดง ประจำวันที่ 2 เมษายน 2567

ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2567 15:14:11

เปิดอ่าน 88 ครั้ง

2 เมษายน 2567 อำเภอหางดง ร่วมกับเทศบาลตำบลหางดง จัดโครงการ “อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ ประชาชน นักศึกษา นักเรียนในพื้นที่ มีความรัก ความสามัคคีและมีความสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อประโยขน์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
เทศบาลตำบลหางดง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการดังกล่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน ๒๕๖๗)ณ บริเวณหน้าวัดประสาทธรรม (แม่ขัก) หมู่ที่ ๕ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสงกรานต์ ราชธานี (หัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอหางดง ) เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดประสาทธรรม (แม่ขัก) และโดยรอบโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหางดง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
โอกาสนี้ ทางเทศบาลตำบลหางดง ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมจากพระครูใบฎีกาบุญนาค จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดทรายมูล หมู่ที่ 4 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นำอุปกรณ์และเครื่องครัวมาประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายให้ผู้มาร่วมกิจกรรมด้วย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น