HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2563

ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2563 20:53:05

เปิดอ่าน 1411 ครั้ง

เทศบาลตำบลหางดง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง ได้แก่ เทศบาลตำบลสันผักหวาน เทศบาลตำบลบ้านแหวน เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง องค์กรบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (รุ่นที่ 3/2563) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง ทต.หางดง โดยมีท่านปลัดอาวุโส ท่านณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ผู้แทนนายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น