HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ \"เชียงใหม่วิชาการ 2565\"

ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2565 09:31:26

เปิดอ่าน 84 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลหางดง  (ประชาคมสร้างสรรค์)  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคเหนือ  "เชียงใหม่วิชาการ  2565"  ซึ่งจัดขึ้นโดย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)  ได้รับรางวัล  ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 รายการ
- รางวัลรองอันดับ1 จำนวน 5 รายการ
- รางวัลรองอันดับ2 จำนวน 1 รายการ
- เข้าร่วม 1 รายการ วาดภาพระบายสี (ป.4-ป.6)
โดยโรงเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -7 ตุลาคม 65 จำนวน 1 รายการ คือ
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ รองชนะเลิศอันดับ 1
ฝึกซ้อมโดย ครูเจริญขวัญ ใบงิ้ว, ครูนริศรา ใบงิ้ว และครูสมพงษ์ ปลูกงา
 
จากการจัดลำดับการได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือในครั้งนี้ จำนวน 162 แห่ง โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ได้รับรางวัลต่างๆ อยู่ในลำดับที่ 31

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น