HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลหางดงเมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 04:33:47

เปิดอ่าน 81 ครั้ง

สถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหางดงบางส่วนได้รับผลกระทบ  โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่  หมู่ที่  4  ตำบลหางดง  เกิดมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณลำเหมือง ลำคลองสายต่างๆ  นายจำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลหางดง  ได้มอบหมายให้นายแสวง  ใบงิ้ว  รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง  ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง  นำกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัย  ลงพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางท่อระบายน้ำ อาทิเช่น เศษขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ และวัชพืชที่ติดตามท่อระบายน้ำ ตลอดจนนำเครื่องสูบน้ำและกระสอบทรายมาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ในการนี้ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยการประสานงานจากคุณรุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอหางดง ที่ได้มอบกระสอบทราย  จำนวน  400  ใบ  เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น