HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

ประมวลภาพเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2565 22:21:23

เปิดอ่าน 24 ครั้ง

วันที่  17  พฤษภาคม  2565  นายจำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคุณหลิน เจี่ยน จุง (MR. LIN CHIEN CHUNG) ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหางดง  ด้านการศึกษา  ร่วมตรวจความเรียบร้อยในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบปกติ (On-Site) เป็นวันแรก ของโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) พร้อมทั้งต้อนรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน และให้กำลังใจคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย โดยมี นางสาวเพลินศิริ อนุวัฒนวงค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายศรัณย์กร พิศร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและจัดการปฐมนิเทศแก่นักเรียนด้วย