HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การช่วยเหลือราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2565 01:36:21

เปิดอ่าน 77 ครั้ง

        เมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลหางดง ส่งผลให้มีต้นไม้หักโค่น ล้มทับบ้านเรือนราษฎร และเส้นทางสัญจร นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง จึงมอบหมายให้ นายศุทธา ว่องสาริกิจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานกู้ชีพกู้ภัย ออกช่วยเหลือราษฎรผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมี นายอุดมศักดิ์   คำปวน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมทั้ง นายประเสริฐ คำคง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ที่ได้รับความเสียหาย ร่วมช่วยเหลือ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย...โอกาสนี้ทางเทศบาลตำบลหางดง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาภัยหางดง ที่ร่วมปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความสะดวกในการทำงานในครั้งนี้