HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

เทศบาลตำบลหางดง จัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2565 15:55:56

เปิดอ่าน 357 ครั้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหางดง จัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง เทศบาลตำบลหางดง ซึ่ง ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์            นายกเทศมนตรีตำบลหางดง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหางดง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งประธานในพิธีได้ถวายเครื่องราชสักการะ /ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดีโดย ดร.อุดมศักดิ์ คำปวน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหางดง  จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับข้าราชการและพนักงานเทศบาลที่ได้รับคัดเลือกโดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง  และในภาคบ่ายได้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหางดง ถนนทุกสายในเขตเทศบาล รวมถึงสถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น