HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนสัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2565 10:48:05

เปิดอ่าน 96 ครั้ง

ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ได้รับมอบและส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครัวเรือนสัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และขอขอบคุณ คุณภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ที่ให้การสนับสนุนถุงยังชีพในครั้งนี้