HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2565 10:40:22

เปิดอ่าน 74 ครั้ง

15 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ในจำหน่ายสินค้าช่วงการระบาดของโรคติดเชื้ิอโควิด-19