HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงแทนตำแหน่งที่ว่าง (เขตเลือกตั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 09:46:37

เปิดอ่าน 43 ครั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงแทนตำแหน่งที่ว่าง (เขตเลือกตั้งที่ 1)
ซึ่งกำหนดการในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงแทนตำแหน่งที่ว่าง (เขตเลือกตั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง (อาคารพลายงาม)  โดยในวันนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงแทนตำแหน่งที่ว่าง (เขตเลือกตั้งที่ 1) จำนวน 2 ราย