HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การถวายต้นเงินและปัจจัยแก่วัดในเขตเทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 09:43:28

เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหางดง โดย นายกเทศมนตรีตำบลหางดง (ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหางดง ร่วมถวายต้นเงินและปัจจัยให้แก่วัดในเขตเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดกำแพงงาม ม. 3 ต.หางดง ,วัดทรายมูล ม. 4 ต.หางดง และวัดประสาทธรรม (แม่ขัก) ม. 5 ต.หางดง เนื่องในเทศกาลงานบุญกฐิน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่ต่อไป