HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การตรวจคัดกรองเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งผู้ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2564 13:55:41

เปิดอ่าน 163 ครั้ง

วันที่ 21 ต.ค.64 เวลา 8:00 น. ตามนโยบายของคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอหางดง โดยดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกฯ และคณะผู้บริหารฯ มอบหมายให้ นายสาคร การะหงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจฯ ร่วมกับสสอ.หางดง Pcu รพ.หางดง งานระบาด รพ.หางดง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งผู้ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 656 ราย เพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัวระหว่างรอผลตรวจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และผู้ใช้บริการของตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในการ่วมกันสร้างมาตรการในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและเจลแอลกอฮอล์ จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงและห่างไกลจากโรคโควิด-19  

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น