Menu

นอ.หางดง ร่วมดำเนินรายการเสียงตามสาย ทต.หางดง

3 เม.ย. 2562 เวลา 08.00 น. นายอำเภอหางดง(นางสาวนิติยา พงษ์พานิช)​ร่วมดำเนินรายการเสียงตามสายของเทศบาลตำบลหางดง เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า การดำเนินการตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด แนวทางการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่วมถึงความห่วงใยในเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยคะ ณ ห้องเสียงตามสาย ชั้นที่ 3 สำนักงานเทศบาลหางดง