Menu

ทต.หางดง ร่วมกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6 พ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลตำบลหางดง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่