Menu

ทต.หางดง ร่วมกิจกรรมอันเนื่องมาจากพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562

5 พ.ค. 2562 เวลา 07.00 น. สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหางดง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่