สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กย.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน สค 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กค. 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิย 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พค.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน เมย. 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน มีค 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน กพ.2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน มค 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธค.2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเเดือน พย.2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ปี 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ปี 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ปี 2559