Menu

ตราสัญลักษณ์

คำอธิบายภาพ 

ขนาด                  เป็นตรารูปวงกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    เซนติเมตร

รูปลักษณะ           ภาพช้าง

ขอบบน   มีอักษร  เทศบาลตำบลหางดง

ขอบล่าง  มีอักษร  “จังหวัดเชียงใหม่

ตรงกลางขอบ  มีรูปช้าง อยู่ในป่าไม้สักที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลหางดงในอดีต                                  ตามประวัติของ “แขวงแม่ท่าช้าง” อันเป็นที่ตั้งของอำเภอหางดงในปัจจุบัน