เทศบาลตำบลหางดง


   Hangdong Subdistrict Municipality

สัญลักษณ์เทศบาลตำบลหางดง

Hangdong Subdistrict Municipality's symbol

คำอธิบายภาพ

ขนาด เป็นตรารูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร

รูปลักษณะ ภาพช้าง

ขอบบน มีอักษร “เทศบาลตำบลหางดง”

ขอบล่าง มีอักษร “จังหวัดเชียงใหม่”

ตรงกลางขอบ มีรูปช้าง อยู่ในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล หางดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์