HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

เทศบาลตำบลหางดง

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ประกาศเมื่อ 00 543

เปิดอ่าน 724 ครั้ง

ขนาด               เป็นตรารูปวงกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    เซนติเมตร

รูปลักษณะ         ภาพช้าง

ขอบบน   มีอักษร  เทศบาลตำบลหางดง

ขอบล่าง  มีอักษร  “จังหวัดเชียงใหม่

ตรงกลางขอบ  มีรูปช้าง อยู่ในป่าไม้สักที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลหางดงในอดีตตามประวัติของ “แขวงแม่ท่าช้าง” อันเป็นที่ตั้งของอำเภอหางดงในปัจจุบัน