HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ สานใยสัมพันธ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมชมภาพยนตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2563 04:57:51

เปิดอ่าน 120 ครั้ง

https://www.facebook.com/hangdong.mu/media_set?set=a.2238111103001557&type=3

31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหางดง โดยกองสวัสดิการสังคม นำคณะผู้สูงอายุและแม่บ้านผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ สานใยสัมพันธ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมชมภาพยนตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง "20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น" ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็ค เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งทางเทศบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตลอดกิจกรรม สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และเทศบาลตำบลหางดง ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโครงการต่อๆไปนั้น เราจะได้รับความร่วมมือและสนุกสนานร่วมกันอีกนะค่ะ